De projecten van Refugee Company worden financieel ondersteund door overheden en fondsen. Een deel van de leerwerkprogramma’s wordt gefinancierd vanuit de winst die we maken met onze sociale onderneming A Beautiful Mess.

FONDSEN

Anton Jurgens Fonds
Ars Donandi
Dioraphte
Egeria
Fred Foundation
Fundatie van den Santheuvel Sobbe
Instituut GAK
Mundo Crastino Meliori
Oranjefonds
Porticus
Rabobank Foundation
Redevco
Stichting DOEN
Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis
Stichting ‘t Luykje