Refugee Company is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat we geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen die we ontvangen in het kader van het algemeen belang. Ook als wij donaties doen in het algemeen belang, zijn die vrijgesteld voor het recht van schenking. Giften aan Refugee Company zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zie https://goededoelen.nl/geven/geven-en-belasting.

THEORY OF CHANGE

Theory of Change

BELONINGSBELEID

Sinds onze oprichting, voeren wij een gematigd beloningsbeleid en blijven we ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens. De verhoudig tussen het hoogste en laagste salaris bedraag een factor 3,7. Voor de salariering van teamleden werkzaam in A Beautiful Mess restaurant gebruiken we de Horeca CAO als uitgangspunt. Voor A Beautiful Mess Makerspace (en Refugee Company) is dat de CAO Zorg en Welzijn. In 2020 willen we toewerken naar een overzichtelijke salarisstructuur. We zullen daarom onderzoeken of we de CAO’s ook daadwerkelijk gaan volgen of dat we een eigen loongebouw zullen ontwikkelen.

STAKEHOLDERS DIALOGEN 

In de stakeholder analyse hebben we alle betrokken partijen in kaart gebracht. We hebben deze gerangschikt naar primaire en secundaire stakeholders. We vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met onze stakeholders ten behoeve van onze impact en innovatiekracht.

De komende tijd willen we deze dialogen nog beter structureren. De dialooganalyse is hievoor een eerste aanzet.

Stakeholderanalyse
Stakeholderdialoog