ANBI

Refugee Company is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat we geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen die we ontvangen in het kader van het algemeen belang. Ook als wij donaties doen in het algemeen belang, zijn die vrijgesteld voor het recht van schenking. Giften aan Refugee Company zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zie https://goededoelen.nl/geven/geven-en-belasting.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2020

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2021

Standaardform publicatieplicht ANBI Algemeen 2022

DOELSTELLING

Refugee Company draagt bij aan een inclusieve samenleving door:

  1. Mensen met een vluchtelingenachtergrond te ondersteunen economisch onafhankelijk en zelfredzaam te worden door werk te vinden, betaald of op vrijwillige basis. Door mee te doen worden mensen sterker en gelukkiger.
  2. De samenleving te inspireren open te staan voor mensen met een vluchtelingenachtergrond, ze te waarderen en bij te dragen aan hun zoektocht naar een betekenisvol leven in Nederland.
PRIORITEITSAANDEEL STICHTINGSBESTUUR

Het bestuur van Stichting Refugee Company is prioriteitsaandeelhouder van de sociale ondernemingen A Beautiful Mess en de Mondmaskerfabriek en houdt supervisie over de activiteiten, de missie en het beleid van deze BV’s. Als prioriteitsaandeelhouder kunnen zij, conform onze statuten, een veto uitbrengen indien de sociale missie van de onderneming in gevaar komt. 

BESTUUR

Harvey Lansdorf – voorzitter
Menno Bol – penningmeester
Diem Do – bestuurslid
Henk Jan Beltman – bestuurslid
Hord Wbi – bestuurslid

STATUTEN

Statuten Refugee Company
Social Governance (organogram)

BELONINGSBELEID

Het bestuur verricht zijn taken onbezoldigd. Voor de salariëring van team- en directieleden werkzaam in de Stichting Refugee Company volgen we de CAO Sociaal Werk.

THEORY OF CHANGE

Theory of Change

STAKEHOLDERS DIALOGEN 

In de stakeholder analyse hebben we alle betrokken partijen in kaart gebracht. We hebben deze gerangschikt naar primaire en secundaire stakeholders. We vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met onze stakeholders ten behoeve van onze impact en innovatiekracht.

De komende tijd willen we deze dialogen nog beter structureren. De dialooganalyse is hievoor een eerste aanzet.

Stakeholderanalyse
Stakeholderdialoog

GEDRAGSCODE 

Gedragscode