PRE-START / RE-START PROGRAMMA

We helpen mensen met een vluchtelingenachtergrond om economisch onafhankelijk en zelfredzaam te worden door werk te vinden. Hiervoor is het nodig de taal te leren, weer in een arbeidsritme te komen en ervaring op te doen. Daarvoor ontwikkelde Refugee Company twee programma’s: eerst een pre-start, dan een re-start. 

De pre-start houdt in dat we mensen uit het asielzoekerscentrum (azc) welkom heten. We maken kennis en nodigen de bewoners uit om als vrijwilliger in de koffiebar te komen werken, in koffiebar “5, Coffee Connect” op het azc in Amsterdam-West,  en binnenkort ook in Utrecht. 

Nadat mensen de tijd hebben gekregen om op adem te komen en zich te oriënteren op de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt, begint de re-start. Dit is een leerwerktraject van zes maanden in de safe space van A Beautiful Mess. In een veilige omgeving beginnen de deelnemers met bouwen aan een nieuw leven. Ze werken in ons restaurant of in onze makerspace, leren de taal, verbeteren hun kennis en vaardigheden en bouwen een netwerk op. We organiseren excursies bij bedrijven en bereiden onze deelnemers voor op sollicitaties. Werkgevers kunnen meedoen aan meet & greets om zo kandidaten te ontmoeten. 

We helpen gemeenten met het aanbieden van werkervaringsplaatsen, taalles op de werkvloer en het geven van de cursussen op het gebied van KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) en ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt).

Na zes maanden zijn de deelnemers deels of helemaal ‘werkfit’ en bestaat onze rol vooral uit het doorverwijzen naar opleidingen of bemiddelen richting een eerste baan. Zet een deelnemer zijn naam en handtekening onder een eerste contract, dan is dat natuurlijk een enorme stap richting een betekenisvol nieuw bestaan in Nederland.