Minosia Labyrinth – een nieuw educatief rollenspel over migratie

Na 3 jaar is het spel eindelijk af! Minosia Labyrinth, een nieuwe educatieve en interactieve methode over migratie, is een onafhankelijk project van Refugee Company onder leiding van Hend Charaf, Raafat Ballan, Farah Shretah en Marie-José van Schaik. Het project maakt onderdeel uit van een driejarig samenwerkingsproject tussen 4 partner organisaties in Duitsland, Nederland, Roemenië en Italië en werd medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

Inmiddels is het spel af en beschikbaar via de website.

Minosia Labyrinth is een educatief en immersief rollenspel over migratie in Europa. Het heeft als doel om via ’embodied learning’ inzicht te geven in de complexiteit van het migratiesysteem in Europa en bewustwording te creëren over de moeilijkheden waarmee migranten en vluchtelingen worden geconfronteerd. In het spel bewegen spelers zich binnen een soort labyrint van instanties en vinden interacties plaats met andere spelers. Hierin komen zij diverse barrières tegen, zoals wetten en regelgeving, vastlopende bureaucratie, taalbarrières, racisme en discriminatie, privileges en vooroordelen, etc.

Door ‘in de voetsporen’ van een migrant, vluchteling – of bijvoorbeeld een advocaat, journalist of immigratieambtenaar – te stappen, wordt de realiteit van migranten en vluchtelingen beter invoelbaar. Het spel creëert daarmee empathie en vergroot het begrip voor migranten en vluchtelingen.

Daarnaast biedt het spel diverse methodes om vervolgens het gesprek aan te gaan over (institutioneel) racisme, privileges en stereotypen. Het spel is geschikt voor diverse doelgroepen, zoals non-profit organisaties, scholen, universiteiten, docenten, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, vrijwilligers en professionals die werken met migranten en vluchtelingen. Het spel is speciaal ontwikkelt voor mensen in een geprivilegieerde positie.

In de nabije toekomst wil het team nieuwe tutors van het spel opleiden om Minosia Labyrinth op diverse locaties ten uitvoer te brengen. De tutors zullen vooral ervaringsdeskundigen zijn, namelijk mensen met eigen migratie- en vluchtervaringen, die het spel leren faciliteren en zo een dialoog te starten rondom de thema’s migratie, racisme en discriminatie. Op deze wijze worden de rollen omgedraaid: deelnemers van het spel verwerven nieuwe inzichten over de ervaringen van vluchtelingen en migranten in Europa en tegelijkertijd ontstaat er een ruimte voor zelfrepresentatie en empowerment van migranten en vluchtelingen.